CENTRUL PENTRU SIMULĂRI NUMERICE ŞI PROTOTIPARE
Prefaţă      Din luna decembrie a anului 2010 în cadrul Universităţii "Eftimie Murgu" din  Reşiţa s-a înfiinţat Centrul pentru Simulări Numerice şi Prototipare (C.S.N.P.),  finanţat de Uniunea Europeană cu 169.563 Euro prin intermediul "Programului IPA de  Cooperare Transfrontalieră România  - Republica Serbia" şi cu un buget total de  199.486 Euro.      Partenerii proiectului sunt UNIVERSITATEA "EFTIMIE MURGU" REŞIŢA - ROMANIA  respectiv COLEGIUL TEHNIC DE ŞTIINŢE APLICATE ZRENJANIN - REPUBLICA SERBIA.      Proiectul oferă posibilitatea creării unui centru bazat pe noi tehnologii,  de  achiziţie a echipamentelor (3D Printer, 3D Scanner & CNC Machine) şi de a aplica  aceste tehnologii în educaţia studenţilor din domeniul ingineresc. Din acest punct de  vedere, partenerul din Serbia reprezintă o alegere logică, datorită elementelor  comune: domeniul educaţional, similaritatea specializărilor inginereşti, necesitatea  creşterii nivelului educaţional. Având în vedere preţul ridicat al echipamentelor,  proiectul creează bazele unei cooperări actuale şi viitoare având ca obiectiv  utilizarea acestor tehnologii.  Centrul poate constitui un partener pentru companii  industriale din ambele regiuni. Astfel, centrul poate deveni un pol de excelenţă,  accesibil pe termen lung partenerilor din regiunea transfrontalieră.       Universitatea "Eftimie Murgu" Reşiţa (UEMR) are o experienţă de peste 37 de ani  în educaţie şi cercetare. UEMR este o instituţie publică, finanţată din fonduri  publice, dar şi din surse proprii, generate din proiecte de cercetare şi din transferul  rezultatelor spre companii, ceea ce a condus spre o creştere a bugetului. UEMR  oferă diplome la diferite nivele: licenţă, masterat şi doctorat, învăţământ la  distanţă, precum şi diverse cursuri de calificare, recalificare şi postdoctorale. UEMR  include 2 facultţăi: Facultatea de Inginerie şi Facultatea de Ştiinţe Economice şi  Administrative, dispune de 115 cadre universitare şi de aproape 5000 de studenţi.  Cercetarea este realizată în 7 centre de cercetare în inginerie şi 6 centre în  economie şi ştiinţe sociale.      Colegiul Tehnic de Ştiinţe Aplicate din Zrenjanin (TCASZ) este un institut de  educaţie superioară, cu misiunea de a susţine un proces educaţional de înaltă  calitate, de a dezvolta discipline ştiinţifice şi de a transfera cunoştinţe şi aptitudini  spre companii şi spre societate în general. Experienţa şi volumul educaţional ale  colegiului pot fi apreciate prin prisma numărului mare de ingineri -7000 - absolvenţi  în perioada celor 49 de ani de activitate. Colegiul Tehnic de Ştiinţe Aplicate a  dezvoltat programe de studii care educă studenţii pentru prezentul şi viitorul  disciplinelor din domeniile tehnic, tehnologie, social şi economie.  
© 2011 C.S.N.P.
Proiect: CENTER FOR NUMERICAL SIMULATION AND DIGITAL/RAPID PROTOTYPING Referinţe: Romania-Republic of Serbia IPA CBC Programme, Priority Axis 3, Measure 3.3 Contract Nr.: MIS-ETC Code 440 nr. 85802/10.12.2010 Partener principal: "Eftimie Murgu" University Resita - Romania Partener: Technical College of Applied Sciences in Zrenjanin - Republic of Serbia